:

کارآفرینی چیست وکیست؟

ایده کارآفرینی,مقاله در مورد کارآفرینی

کارآفرینی چیست وکیست؟

کارآفرینی چیست ؟ کارآفرینی مفهومی است که تا کنون از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر این باورند که کارآفرینی موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است . سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی ، تولید ثروت ، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است . در حالی که در کشور ما به اشتباه این مفهوم صرفاً با شتغال زایی مترادف شده و فقط برای حل مشکل اشتغال به سمت کارآفرینی پیش می رویم .در اواخر دهه 70 در  بسیاری از کشورهای پیشرفته به علت تغییر در ارزشها و گرایشها ی جامعه و البته تغییرات جمعیت شناختی ، موجی از کسب و کارهای کوچک و افراد خود اشتغال به وجود آمد . به علت تاثیرات عمیق این پدیده مطالعات زیادی از چهار دیدگاه اقتصاد ، مدیریت ، جامعه شناسی و روان شناسی انجام شده است . با وجود قدمت بررسی کارآفرینی و تلاش محققین فراوان ، مانند سایر مفاهیم علوم انسانی ارائه تعریفی قطعی و مشخص برای آن ، کاری دشوار و حتی غیرممکن است .  توجه به سیر تکاملی این مفهوم ، خود شامل نکات جالبی است . در سیر تکاملی مفهوم کارآفرینی ، عوامل زیادی مانند ریسک پذیری ، نوآوری و ..... به این مفهوم اضافه شده است . در بخش حاضر ، برای درک بهتر کارآفرینی ، سیر تاریخی تعریف کارآفرینی و تغییر نگرش به آن از ابتدا تا کنون مورد بررسی قرار می گیرد.

کار آ فرین کیست؟به‌ دلیل‌ نقش‌ و جایگاه‌ ویژه‌ کارآفرینان‌ در روند توسعه‌ و رشد اقتصادی‌، بسیاری‌ از دولتها در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ و درحال‌ توسعه‌ تلاش‌ می‌کنند با حداکثر امکانات‌ و بهره‌برداری‌ از دستاوردهای‌ تحقیقاتی‌، شمار هر چه‌ بیشتری‌ از جامعه‌ را که‌دارای‌ ویژگی‌های‌ کارآفرینی‌ هستند به‌ آموزش‌ در جهت‌ کارآفرینی‌ و فعالیتهای‌ کارآفرینانه‌ تشویق‌ و هدایت‌ کنند.


 در ادامه مطلب دنبال کنید

 

 

   کارآفرینان‌ با مهارتی‌ که‌ در تشخیص‌ فرصتها و موقعیتها و ایجاد حرکت‌ در جهت‌ توسعة‌ این‌ موقعیتها دارند، پیشگامان‌حقیقی‌ تغییر در اقتصاد و تحولات‌ اجتماعی‌ محسوب‌ می‌شوند. آنها تصدیق‌ می‌کنند که‌ موفقیت‌ و بقاء در چشم‌اندازهای‌برخواسته‌ از فردا، نیازمند چالاکی‌، قوة‌ ابتکار و خلاقیت‌ است‌. علاوه‌ بر این‌ کارآفرینی‌ به‌ ریسک‌پذیری‌، نوآوری‌ و کنش‌کارآفرینانه‌ هم‌ نیاز دارد. بر اساس‌ نظریات‌ اقتصادی‌ و تجارب‌ حاصله‌ در اقتصادهای‌ رو به‌ رشد، «کارآفرینان‌» موتور محرکه‌توسعه‌ و رشد اقتصادی‌ محسوب‌ می‌شوند و بالطبع‌ اشتغال‌زایی‌ یکی‌ از ره‌آوردهای‌ مهم‌ کارآفرینی‌ می‌باشد.

   متاسفانه‌ در کشور ما و در چند برنامة‌ اخیر توسعه‌، توجه‌ خاص‌ به‌ این‌ مهم‌ نشده‌ و حتی‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ این‌ مفهوم‌برای‌ بسیاری‌ از دست‌اندرکاران‌ و افراد جامعه‌ ناشناخته‌ و غریب‌ می‌باشد. شاید به‌ همین‌ دلیل‌ تاکنون‌ برنامه‌ریزی‌ و بسترسازی‌مناسبی‌ در حوزه‌های‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و نظام‌ آموزشی‌ کشور برای‌ توسعة‌ کارآفرینی‌ به‌ ویژه‌ در دانشگاههای‌ کشور صورت‌نپذیرفته‌ است‌.

   کارآفرینان‌ نقش‌ کلیدی‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ و تحولات‌ اجتماعی‌ دارند. کارآفرینان‌ به‌ عنوان‌ عناصر اصلی‌ در تسریع‌توسعه‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ و در تجدید حیات‌ و استمرار توسعه‌ کشورهای‌ صنعتی‌ مورد توجه‌ و مطالعه‌ بوده‌اند. در شرایط‌کنونی‌ اقتصاد کشورمان‌ که‌ با مسائل‌ و نارساییهای‌ مهمی‌ نظیر فرار مغزها، بیکاری‌ یا کم‌کاری‌ به‌ ویژه‌ فارغ‌التحصیلان‌ دانشگاههاو نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌، کاهش‌ سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، عدم‌ تحرک‌ و رشد اقتصادی‌ کافی‌ روبروست‌، پرورش‌ و آموزش‌کارآفرینان‌ توسعة‌ کشور از اهمیت‌ مضاعفی‌ برخوردار است‌.

 

کارآفرین کیست ؟

مقدمه

به‌ دلیل‌ نقش‌ و جایگاه‌ ویژه‌ کارآفرینان‌ در روند توسعه‌ و رشد اقتصادی‌، بسیاری‌ از دولتها در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ و درحال‌ توسعه‌ تلاش‌ می‌کنند با حداکثر امکانات‌ و بهره‌برداری‌ از دستاوردهای‌ تحقیقاتی‌، شمار هر چه‌ بیشتری‌ از جامعه‌ را که‌دارای‌ ویژگی‌های‌ کارآفرینی‌ هستند به‌ آموزش‌ در جهت‌ کارآفرینی‌ و فعالیتهای‌ کارآفرینانه‌ تشویق‌ و هدایت‌ کنند.

   کارآفرینان‌ با مهارتی‌ که‌ در تشخیص‌ فرصتها و موقعیتها و ایجاد حرکت‌ در جهت‌ توسعة‌ این‌ موقعیتها دارند، پیشگامان‌حقیقی‌ تغییر در اقتصاد و تحولات‌ اجتماعی‌ محسوب‌ می‌شوند. آنها تصدیق‌ می‌کنند که‌ موفقیت‌ و بقاء در چشم‌اندازهای‌برخواسته‌ از فردا، نیازمند چالاکی‌، قوة‌ ابتکار و خلاقیت‌ است‌. علاوه‌ بر این‌ کارآفرینی‌ به‌ ریسک‌پذیری‌، نوآوری‌ و کنش‌کارآفرینانه‌ هم‌ نیاز دارد. بر اساس‌ نظریات‌ اقتصادی‌ و تجارب‌ حاصله‌ در اقتصادهای‌ رو به‌ رشد، «کارآفرینان‌» موتور محرکه‌توسعه‌ و رشد اقتصادی‌ محسوب‌ می‌شوند و بالطبع‌ اشتغال‌زایی‌ یکی‌ از ره‌آوردهای‌ مهم‌ کارآفرینی‌ می‌باشد.

   متاسفانه‌ در کشور ما و در چند برنامة‌ اخیر توسعه‌، توجه‌ خاص‌ به‌ این‌ مهم‌ نشده‌ و حتی‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ این‌ مفهوم‌برای‌ بسیاری‌ از دست‌اندرکاران‌ و افراد جامعه‌ ناشناخته‌ و غریب‌ می‌باشد. شاید به‌ همین‌ دلیل‌ تاکنون‌ برنامه‌ریزی‌ و بسترسازی‌مناسبی‌ در حوزه‌های‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و نظام‌ آموزشی‌ کشور برای‌ توسعة‌ کارآفرینی‌ به‌ ویژه‌ در دانشگاههای‌ کشور صورت‌نپذیرفته‌ است‌.

   کارآفرینان‌ نقش‌ کلیدی‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ و تحولات‌ اجتماعی‌ دارند. کارآفرینان‌ به‌ عنوان‌ عناصر اصلی‌ در تسریع‌توسعه‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ و در تجدید حیات‌ و استمرار توسعه‌ کشورهای‌ صنعتی‌ مورد توجه‌ و مطالعه‌ بوده‌اند. در شرایط‌کنونی‌ اقتصاد کشورمان‌ که‌ با مسائل‌ و نارساییهای‌ مهمی‌ نظیر فرار مغزها، بیکاری‌ یا کم‌کاری‌ به‌ ویژه‌ فارغ‌التحصیلان‌ دانشگاههاو نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌، کاهش‌ سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، عدم‌ تحرک‌ و رشد اقتصادی‌ کافی‌ روبروست‌، پرورش‌ و آموزش‌کارآفرینان‌ توسعة‌ کشور از اهمیت‌ مضاعفی‌ برخوردار است‌.

 تاریخچه کارآفرینی در دانشگاههای کشور   

در کشور ما در چند ساله اخیر به موضوع کارآفرینی توجه شده و قبل از آن، به جز چند مورد خاص، تقریباً سابقه ای در زمینه فعالیت در خصوص آن وجود نداشته است. متأسفانه عده زیادی از مسئولان، مردم و حتی تحصیلکرده ها و اساتید دانشگاهی برداشت و تلقی غلط از کارآفرینی دارند، زیرا این واژه که ترجمه اغواکننده ای از کلمه Entrepreneurship است را به  معنی ایجاد کار یا اشتغال زایی می دانند. در حالی که کارآفرینی دارای مفهومی وسیع تر و با ارزش تر از برداشت فوق از این کلمه است. این برداشت ناصحیح از کارآفرینی و همچنین تورم نیروی انسانی بیکار در جامعه (بخصوص در بین دانش آموختگان دانشگاهی)، موجب شده بسیاری از سیاست هایی که برای توسعه آن اتخاذ شده و نیز برنامه های تدوین شده، بخشنامه ها و سخنرانی های مسئولان در این خصوص، صرفاً جنبه اشتغال آفرینی برای آن در نظر گرفته شود. حتی در دانشگاه های کشور که باید در زمینه توسعه کارآفرینی به مفهوم واقعی آن و جهت دهی مناسب دیدگاه ها و برداشت ها از این موضوع پیشتاز باشند نیز متأسفانه این معضل به شکل ناخوشایندی وجود دارد.

شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در سال های اخیر موجب گردیده که در برنامه سوم توسعه، به کارآفرینی، خصوصاً در ابعاد پژوهشی و آموزش و پرورش کارآفرینان توجه شود و اعتباراتی نیز در این راستا پیش بینی گردد. علاوه بر آن منابع اعتباری برای پژوهش، اشاعه فرهنگ کارآفرینی و نیز برنامه ریزی و حمایت از کارآفرینان توسط دستگاه های اجرایی مختلف (ستادی، صنعتی، کشاورزی و ...) در نظر گرفته شده است.

براساس برنامه سوم توسعه، طرحی تحت عنوان «طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه های کشور» که به اختصار «کاراد» نام گرفته است، تدوین و اجرای آن با نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 12 دانشگاه کشور شروع و مسئولیت پیگیری، اجرا و امور ستادی آن از سوی وزارت علوم در اواخر سال 1379 به سازمان سنجش آموزش کشور واگذار گردید.  

کلیات‌ موضوع‌ کارآفرینی‌

تعاریف‌ و مفهوم‌ کارآفرینی‌: واژة‌ «کارآفرینی‌» واژه‌ای‌ است‌ نو، که‌ از کلمه‌اش‌ نمی‌توان‌ به‌ مفهوم‌ واقعی‌ آن‌ دست‌ یافت‌.این‌ واژه‌ معادل‌ Entrepreneurship در زبان‌ انگلیسی‌ است‌ و ریشة‌ آن‌ از زبان‌ فرانسوی‌ گرفته‌ شده‌ است‌. به‌ عبارت‌ دیگر هنوزدر فارسی‌ معادل‌ دقیقی‌ برای‌ انتقال‌ «مفهوم‌» کارآفرینی‌ وجود ندارد و اغلب‌ واژه‌ کارآفرینی‌ شنونده‌ ناآشنا به‌ آن‌ را به‌ اشتباه‌می‌اندازد. اما بین‌ استادان‌ دانشگاهها، دانشجویان‌ رشته‌های‌ اقتصاد، مدیریت‌ و برخی‌ محافل‌ علمی‌ این‌ واژه‌ تا حدودی‌ مصطلح‌شده‌ است‌.

            به‌ طور کلی‌ «کارآفرینی‌» از ابتدای‌ خلقت‌ بشر و همراه‌ با او در تمام‌ شئون‌ زندگی‌ حضور داشته‌ و مبنای‌ تحولات‌ وپیشرفتهای‌ بشری‌ بوده‌ است‌. لیکن‌ تعاریف‌ زیاد و متنوعی‌ از آن‌ شده‌ است‌. با این‌ همه‌، مفهوم‌ و ماهیت‌ اصلی‌ کارآفرینی‌ هنوزشناخته‌ شده‌ نیست‌ و نمی‌توان‌ تعریف‌ استاندارد و جامع‌ و مانعی‌ از آن‌ به‌ دست‌ داد. پاسخ‌ به‌ پرسشهای‌ زیر در شناخت‌ بهترمفهوم‌ کارآفرینی‌ موثر خواهد بود:

         چه‌ کسی‌ کارآفرینی‌ می‌کند؟ (کارآفرین‌ کیست‌؟)

         کارآفرین‌ چرا کارآفرینی‌ می‌کند؟ (علل‌ کارآفرینی‌ چیست‌؟)

         کارآفرین‌ چه‌ کاری‌ را انجام‌ می‌دهد؟ (کارآفرینی‌ چیست‌؟)

         کارآفرین‌ چگونه‌ کارآفرینی‌ می‌کند؟ (مکانیسم‌ و فرآیندکارآفرینی‌ چگونه‌ است‌؟)

         کارآفرینی‌ تحت‌ کدام‌ شرایط‌ زمانی‌ و مکانی‌ وقوع‌ می‌یابد؟ (بسترو محیط‌ کارآفرینی‌ باید چگونه‌ باشد؟)

    مفهوم‌ و ایدة‌ کارآفرینی‌، مفهومی‌ جدید و متعلق‌ به‌ عصر حاضر نمی‌باشد. این‌ مفهوم‌ از قبل‌ از قرون‌ وسطی‌ مطرح‌ بوده‌که‌ در طول‌ زمان‌ دچار تحولاتی‌ نیز شده‌ است‌. به‌ طور خلاصه‌، کارآفرین‌ سازمان‌ دهنده‌ و فعال‌ کننده‌ یک‌ واحد اقتصادی‌ (یاغیر اقتصادی‌) و کسب‌ و کار به‌ منظور دستیابی‌ به‌ سود (دستاوردهای‌) شخصی‌ (یا اجتماعی‌) است‌.

            یک‌ کارآفرین‌ به‌ منظور تحقق‌ ایده‌اش‌ عوامل‌ مورد نیاز مانند: زمین‌، نیروی‌ کار، مواد مصرفی‌ و سرمایه‌ را فراهم‌ آورده‌ و بااستفاده‌ از قدرت‌ تصمیم‌گیری‌، مهارتها و استعدادهای‌ فردی‌اش‌ در طراحی‌، سازماندهی‌، راه‌اندازی‌ و مدیریت‌

واحد جدید، ایده‌اش‌ را تحقق‌می‌سازد و از این‌ راه‌ به‌ کسب‌ درآمدمی‌پردازد. همچنین‌ در این‌ راه‌ یک‌عدم‌ موفقیت‌ را به‌ دلیل‌ فعالیت‌ درمحیط‌ غیر قابل‌ کنترل‌ و مبهم‌ و باموانع‌ پیش‌ بینی‌ نشده‌ می‌پذیرد. ازنظر علم‌ اقتصاد، کارآفرین‌ فردی‌است‌ که‌ با صرف‌ زمان‌ و انرژی‌ لازم‌،منابع‌، نیروی‌ کار، مواد اولیه‌ و سایردارائیها را به‌ گونه‌ای‌ هماهنگ‌می‌سازد که‌ ارزش‌ آنها و یا محصولات‌حاصل‌ از آنها نسبت‌ به‌ حالت‌اولیه‌اش‌ افزایش‌ یابد  (ایجاد ارزش‌افزوده‌ کند).

    همچنین‌ کارآفرین‌ سرمایه‌دارنیست‌ ولی‌ قادر است‌ از سرمایه‌های‌ راکد به‌ خوبی‌ استفاده‌ کند. همچنین‌ او مخترع‌، عالم‌، متخصص‌ و هنرمند نیست‌ ولی‌ توان‌بهره‌برداری‌ مناسب‌ از علم‌، تخصص‌ و هنر دیگران‌ را دارد.

بطور کلی‌؛ کارآفرینی‌ به‌ فرایند شناسایی‌ فرصت‌های‌ جدید، ایجاد کسب‌ و کار و سازمانهای‌ جدید، نوآور و رشد یابنده‌ برای‌بهره‌برداری‌ از فرصت‌های‌ شناسایی‌ شده‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ در نتیجه‌ آن‌ کالاها و خدمات‌ جدیدی‌ به‌ جامعه‌ عرضه‌ می‌شود.

 اهمیت‌ کارآفرینی‌:

    مطالعات‌ نشان‌ می‌دهد که‌ از نظر برخی‌ از اقتصاددانان‌ و صاحبنظران‌ و دانشمندان‌ مدیریت‌، موتور حرکت‌ و رشد اقتصادیک‌ جامعه‌ کارآفرینان‌ هستند که‌ در محیطی‌ رقابتی‌ و در شرایط‌ عدم‌ تعادل‌ (و نه‌ تعادل‌ ایستا) جامعه‌ را به‌ حرکت‌ در می‌آورندو توسعه‌ می‌بخشند. کلید موفقیت‌ کارآفرینی‌، یافتن‌ روشهای‌ خلاقانه‌ای‌ است‌ که‌ با بکارگیری‌ تکنولوژیهای‌ جدید یا بازاریابی‌بهتر، سریعتر و کم‌ هزینه‌تر کالاهای‌ جدید، خواسته‌های‌ بشری‌ را به‌ نحو احسن‌ برآورده‌ می‌سازند. این‌ به‌ معنای‌ تولید کالاهای‌موجود با هزینه‌های‌ کمتر یا ارتقاء کیفیت‌ آنها و یا به‌ معنای‌ ایجاد بازارهایی‌ برای‌ کالاهای‌ کاملاً جدید است‌.

    تعاریفی‌ که‌ از کارآفرینی‌ ارائه‌شد، مبین‌ آن‌ است‌ که‌، کارآفرین‌منتظر سرمایه‌گذاری‌ و ایجاد شغل‌ ازطرف‌ دولت‌ نیست‌. او خود با شناخت‌صحیح‌ از فرصتها و استفاده‌ ازسرمایه‌های‌ راکد امکاناتی‌ را فراهم‌نموده‌ و با سازماندهی‌ و مدیریت‌مناسب‌ منابع‌، ایدة‌ خویش‌ را عملی‌می‌نماید. او تنها خودش‌ شاغل‌نمی‌شود، بلکه‌ بدون‌ اتکاء به‌ دولت‌،در بخش‌ غیردولتی‌ برای‌ تعداددیگری‌ نیز شغل‌ می‌آفریند و علاوه‌ برآن‌ نقش‌ مهمی‌ در تولید و«اشتغال‌ مولد» دارد. این‌ امر سبب‌ کاهش‌ نرخ‌ بیکاری‌ بدون‌ نیاز به‌ سرمایه‌گذاری‌ دولت‌ برای‌ ایجاد اشتغال‌ می‌گردد. البته‌ دولت‌می‌تواند با ارائه‌ تسهیلات‌ و پیگیری‌ سیاستهای‌ مناسب‌، حرکت‌ کارآفرینان‌ را شدت‌ و شتاب‌ بخشد.

 اهمیت‌ کارآفرینی‌ از نظر ایجاد اشتغال‌:

    کارآفرینی‌ مترادف‌ ایجاد اشتغال‌ نیست‌. کارآفرینی‌ در واقع‌ فرآیند ایجاد و تاسیس‌ کسب‌ و کار یا سازمان‌ جدید است‌، امایکی‌ از اثرات‌ قابل‌ توجه‌ آن‌ ایجاد اشتغال‌ است‌. مطالعاتی‌ که‌ در ایالات‌ متحده‌ آمریکا صورت‌ گرفته‌ است‌ نشان‌ می‌دهد که‌ از 20میلیون‌ شغل‌ ایجاد شده‌ و جدید در طی‌ سالهای‌ 1990 ـ 1980 بیش‌ از 5/3 میلیون‌ شغل‌ ناشی‌ از ایجاد و تامین‌ کسب‌ و کارهای‌کارآفرینانه‌ جدید بوده‌ است‌. مطالعات‌ دیوید برچ‌ (Birch) در اواخر دهة‌ 1970 میلادی‌ نشان‌ داده‌ است‌ که‌ بیش‌ از 70% ازمشاغل‌ جدید در شرکت‌ها و سازمانهایی‌ ایجاد می‌شوند که‌ در مسیر رشد قرار دارند.

    همچنین‌ مطالعات‌ در ایران‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در فاصله‌ سالهای‌ 75 ـ 1355 هجری‌ شمسی‌ بیشترین‌ میزان‌ اشتغال‌ جدیددر اقتصاد ایران‌ به‌ شکل‌ کارکنان‌ مستقل‌ (خویش‌ فرما) بوده‌ است‌. متاسفانه‌ بدلیل‌ عدم‌ حمایت‌ از این‌ کارآفرینان‌ و سوق‌ دادن‌آنها در مسیر رشد و توسعه‌ ، بزرگترین‌ چالش‌ اقتصاد ایران‌ در دهة‌ 1380 هجری‌ شمسی‌ بحران‌ بیکاری‌ خواهد بود. در حالی‌ که‌اگر در فاصله‌ 20 سال‌ مذکور حمایتی‌ جدی‌ از کارآفرینان‌ صورت‌ می‌گرفت‌ به‌ گونه‌ای‌ که‌ هر یک‌ تنها یک‌ نفر دیگر را به‌ استخدام‌خود در آورند، در این‌ صورت‌ بزرگترین‌ مشکل‌ اقتصادی‌ دهة‌ 1380 در اقتصاد ایران‌ کمبود نیروی‌ کار می‌بود.

    به‌ هر تقدیر اهمیت‌ کارآفرینی‌ از نظر ایجاد اشتغال‌ باعث‌ شده‌ است‌ تا طی‌ دهه‌های‌ 80 و 1990 میلادی‌ به‌ تدریج‌ وفاق‌عمومی‌ در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ و در حال‌ توسعه‌ ایجاد گردد، مبنی‌ بر اینکه‌ بحران‌ بیکاری‌ به‌ جز از طریق‌ توسعه‌ کارآفرینی‌ ودمیدن‌ روح‌ نوآوری‌ در کالبد اجتماعی‌ امکان‌پذیر نمی‌باشد. به‌ همین‌ دلیل‌ کشورهایی‌ نظر ایالات‌ متحده‌ آمریکا، کانادا، فنلاند،هند، مالزی‌، سنگاپور، استرالیا و آلمان‌ سیاستها و برنامه‌های‌ حمایتی‌ گسترده‌ای‌ را از کارآفرینان‌ تدوین‌ و به‌ مرحله‌ اجراگذاشته‌اند.

نکته‌: در شرایط‌ اقتصادی‌ فعلی‌ و نرخ‌ بالای‌ بیکاری‌ در کشورمان‌،ناخودآگاه‌ کلمه‌ «کارآفرینی‌» و کلمه‌ «اشتغال‌ زایی‌» موارد استفاده‌ مشابهی‌پیدا کرده‌ است‌ و کلمه‌ کارآفرینی‌ برای‌ مجموعه‌ اقداماتی‌ که‌ به‌ ایجاداشتغال‌ می‌انجامد نیز استفاده‌ می‌شود. مثلاً به‌ هر گونه‌ سرمایه‌گذاری‌ که‌باعث‌ ایجاد اشتغال‌ شود یا هر گونه‌ افزایش‌ مهارت‌ فنی‌ یا حرفه‌ای‌ که‌احتمال‌ اشتغال‌ به‌ کار را افزایش‌ دهد و برای‌ کسی‌ کار ایجاد کند نیزکارآفرینی‌ اطلاق‌ می‌شود. لیکن‌ هیچکدام‌ از اینها کارآفرینی‌(Entrepreneurship) که‌ در نظریات‌ توسعه‌ مطرح‌ شده‌ است‌ نمی‌باشد.چرا که‌ براساس‌ نظریات‌ اقتصادی‌ و تجارب‌ حاصله‌ در اقتصادهای‌ روبه‌ رشد«کارآفرینان‌» موتور محرکه‌ توسعه‌ و رشد اقتصادی‌ محسوب‌ می‌شوند و در نتیجه‌ اشتغال‌ زایی‌ یکی‌ از فرآورده‌ها و معلول‌های‌این‌ مهم‌ می‌باشد.

 

 نقش‌ و ویژگی‌های‌ کارآفرینان‌ در جامعه‌:

    کارآفرینان‌ به‌ عنوان‌ موتور توسعه‌ اقتصادی‌، نقشها و ویژگیهای‌ مختلف‌ و متنوعی‌ را در جامعه‌ ایفا می‌کنند که‌ هر یک‌ ازاهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است‌. از طرفی‌ هر کارآفرین‌ بالقوه‌ یا بالفعل‌، به‌ یک‌ نسبت‌ از این‌ ویژگیها و قابلیتها برخوردار نیست‌. لذاکارآفرینان‌ طیف‌ متنوعی‌ را شامل‌ می‌شوند که‌ همین‌ باعث‌ تنوع‌ در تعریف‌ کارآفرینی‌ و کارآفرین‌ شده‌ است‌. معهذا موارد زیر ازاهم‌ این‌ ویژگیها و نقش‌هاست‌.

 ویژگیهای‌ کارآفرینان‌:

ـ نوآوری‌ (Innovation)

ـ خلاقیت‌ (Creativity)

ـ مخاطره‌پذیری‌ (Riskbearing)

ـ اعتماد به‌ نفس‌ (Self- Confidence)

ـ دانش‌ فنی‌ (Technical Knowledge)

ـ استقلال‌ (Independent)

ـ هدف‌گرا (Goal- Oriented)

ـ مرکزکنترل‌داخلی‌ (Enternal locus of control)

ـ عکس‌العمل‌ مثبت‌ نسبت‌ به‌ مشکلات‌ و موانع‌

(Positive reaction to set back)

ـ توانایی‌به‌ایجادارتباطات‌(Communication Ability)

ـ توفیق‌طلبی‌ (need for Achievement)

ـ تمایل‌به‌مسؤولیت‌پذیری‌(Desir for Responsibility)

 نقش‌ و آثار کارآفرینان‌ در جامعه‌:

 عامل‌ اشتغال‌زایی‌

 عامل‌ ترغیب‌ و تشویق‌ سرمایه‌گذاری‌

 عامل‌ تعادل‌ در اقتصادهای‌ پویا

 عامل‌ تحول‌ و تجدید حیات‌ ملی‌ و محلی‌ (کارآفرینی‌ فراتراز شغل‌ و حرفه‌ است‌، بلکه‌ یک‌ شیوة‌ زندگی‌ است‌،)

 عامل‌ تولید (همانند زمین‌، نیروی‌ کار و سرمایه‌)

 عامل‌ساماندهی‌وسازماندهی‌منابع‌واستفاده‌اثربخش‌ از آنها

 عامل‌ انتقال‌ تکنولوژی‌

 عامل‌ شناخت‌، ایجاد و گسترش‌ بازارهای‌ جدید

 عامل‌ نوآوری‌ و روان‌کنندة‌ تغییر

 عامل‌ کاهش‌ بوروکراسی‌ اداری‌ (کاهش‌ پشت‌میزنشینی‌ ومشوق‌ عمل‌گرایی‌)

 عامل‌ تحریک‌ و تشویق‌ حس‌ رقابت‌

 عامل‌ یکپارچگی‌ و ارتباط‌ بازارها

ضرورت‌ پرورش‌ و آموزش‌ کارآفرینان‌:

    به‌ طور سنتی‌ در جوامع‌ صنعتی‌ و به‌ طور معمول‌ در کشور ما کارآفرینان‌ از طریق‌ سعی‌ و خطا و بقاء اصلح‌ انتخاب‌ شده‌اند.کسانی‌ که‌ در خود توان‌ ایجاد کسب‌ و کار جدید را می‌بینند با کشف‌ فرصتهای‌ موجود در جامعه‌ انجام‌ نوعی‌ مطالعه‌ امکان‌سنجی‌ فنی‌ و اقتصادی‌، بسیج‌ منابع‌ پراکنده‌ و مالی‌ و انسانی‌، دست‌یابی‌ به‌ تکنولوژیهای‌ مرتبط‌ و بالاخره‌با قبول‌ خطر شکست‌ وارد میدان‌ کسب‌ و کار می‌شوند. اما از این‌ میان‌ این‌ گروه‌ معمولاً جمع‌ کوچکی‌ (حدوداً 13) خطر شکست‌زودرس‌ را پشت‌ سر می‌گذراند و به‌ مراحل‌ پیشرفته‌تر کسب‌ و کار می‌رسند. کارآفرینانی‌ که‌ بدین‌ نحو وارد عرصه‌ کسب‌ و کارمی‌شوند معمولاً از آموزش‌ ویژه‌ای‌ جز آنچه‌ در مشاغل‌ قبلی‌ خود آموخته‌اند برخوردار نیستند.

حال‌ این‌ پرسش‌ مطرح‌ شده‌ است‌ که‌ با استفاده‌ از دانش‌ مدیریت‌ و سایر علوم‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ تا چه‌ حد می‌توان‌ فرآیندانتخاب‌ و پرورش‌ کارآفرینان‌ را آسان‌تر، کم‌ هزینه‌تر و اثر بخش‌تر از جریان‌ سعی‌ و خطا کرد.

            پرسش‌ فوق‌ موضوع‌ پژوهشهای‌ متعددی‌ در دانشگاهها و مراکز پژوهشی‌ کشورهای‌ صنعتی‌ بوده‌ است‌. در نتیجه‌ همین‌پژوهشها اکنون‌ آزمونهایی‌ برای‌ سنجش‌ و پیش‌ بینی‌ قابلیت‌های‌ کارآفرینی‌ داوطلبان‌ ایجاد کسب‌ و کار و نیز برنامه‌های‌آموزشی‌ برای‌ ارتقاء قابلیت‌های‌ کارآفرینی‌ افراد مستعد تدوین‌ و تنظیم‌ شده‌ است‌.

            گرچه‌ خصایص‌ ذاتی‌ و موروثی‌ افراد مانند هوش‌، خلاقیت‌، عزم‌ و اراده‌ و جسارت‌ و خطر پذیری‌، سهم‌ مهمی‌ در شخصیت‌ وعملکرد کارفرمایان‌ داشته‌ است‌، لیکن‌ اینگونه‌ نیست‌ که‌ هر کس‌ دارای‌ این‌ ویژگیها باشد حتماً یک‌ کارآفرین‌ است‌. بلکه‌ او یک‌کارآفرین‌ بالقوه‌ می‌باشد.

تحقیقات‌ بسیاری‌ تایید می‌کند که‌ فرآیند و برنامه‌های‌ آموزشی‌ خاصی‌ می‌تواند با تغییر بینش‌ و فرهنگ‌ افراد و تجهیز آنها به‌دانش‌ و مهارت‌های‌ خاص‌، راهی‌ را که‌ آنها احتمالاً با سعی‌ و خطا و گذشت‌ زمان‌ طولانی‌ به‌ آن‌ می‌رسند بسیار کوتاه‌ نموده‌ و به‌سرعت‌ یک‌ کارآفرین‌ بالقوه‌ را به‌ یک‌ کارآفرین‌ بالفعل‌ تبدیل‌ کند. لذا بدلیل‌ اهمیت‌ و نقش‌ کارآفرینان‌ در دو دهة‌ گذشته‌،برنامه‌های‌ آموزشی‌ ویژه‌ای‌ و به‌ شکل‌های‌ متنوعی‌ برای‌ آموزش‌ و پرورش‌ کارآفرینان‌ در دانشگاههای‌ کشورهای‌ پیشرفته‌ و درحال‌ توسعه‌ ارائه‌ می‌گردد که‌ از جمله‌ مباحث‌ این‌ دوره‌ها می‌توان‌ به‌ موضوعاتی‌ از قبیل‌: آشنائی‌ با کارآفرینی‌ و خود اشتغالی‌،بازاریابی‌ و فرصت‌های‌ بازار، اصول‌ امکان‌سنجی‌ اقتصادی‌، آشنائی‌ با قوانین‌ تجارت‌ و ایجاد شرکت‌ خصوصی‌، مقررات‌ مالی‌ وعملیات‌ بانکی‌، مقررات‌ مالیاتی‌، مدیریت‌ منابع‌ مالی‌، اصول‌ سازمان‌ و مدیریت‌، مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌، آشنایی‌ با کارآفرینان‌موفق‌ و تجارب‌ آنها و... اشاره‌ نمود.

کارآفرینی چیست ؟   

کارآفرینی چیست ؟ کارآفرینی مفهومی است که تا کنون از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر این باورند که کارآفرینی موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است . سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی ، تولید ثروت ، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است . در حالی که در کشور ما به اشتباه این مفهوم صرفاً با شتغال زایی مترادف شده و فقط برای حل مشکل اشتغال به سمت کارآفرینی پیش می رویم .در اواخر دهه 70 در  بسیاری از کشورهای پیشرفته به علت تغییر در ارزشها و گرایشها ی جامعه و البته تغییرات جمعیت شناختی ، موجی از کسب و کارهای کوچک و افراد خود اشتغال به وجود آمد . به علت تاثیرات عمیق این پدیده مطالعات زیادی از چهار دیدگاه اقتصاد ، مدیریت ، جامعه شناسی و روان شناسی انجام شده است . با وجود قدمت بررسی کارآفرینی و تلاش محققین فراوان ، مانند سایر مفاهیم علوم انسانی ارائه تعریفی قطعی و مشخص برای آن ، کاری دشوار و حتی غیرممکن است .  توجه به سیر تکاملی این مفهوم ، خود شامل نکات جالبی است . در سیر تکاملی مفهوم کارآفرینی ، عوامل زیادی مانند ریسک پذیری ، نوآوری و ..... به این مفهوم اضافه شده است . در بخش حاضر ، برای درک بهتر کارآفرینی ، سیر تاریخی تعریف کارآفرینی و تغییر نگرش به آن از ابتدا تا کنون مورد بررسی قرار می گیرد.

تاریخچه کارآفرینی در دانشگاههای کشور   

در کشور ما در چند ساله اخیر به موضوع کارآفرینی توجه شده و قبل از آن، به جز چند مورد خاص، تقریباً سابقه ای در زمینه فعالیت در خصوص آن وجود نداشته است. متأسفانه عده زیادی از مسئولان، مردم و حتی تحصیلکرده ها و اساتید دانشگاهی برداشت و تلقی غلط از کارآفرینی دارند، زیرا این واژه که ترجمه اغواکننده ای از کلمه Entrepreneurship است را به  معنی ایجاد کار یا اشتغال زایی می دانند. در حالی که کارآفرینی دارای مفهومی وسیع تر و با ارزش تر از برداشت فوق از این کلمه است. این برداشت ناصحیح از کارآفرینی و همچنین تورم نیروی انسانی بیکار در جامعه (بخصوص در بین دانش آموختگان دانشگاهی)، موجب شده بسیاری از سیاست هایی که برای توسعه آن اتخاذ شده و نیز برنامه های تدوین شده، بخشنامه ها و سخنرانی های مسئولان در این خصوص، صرفاً جنبه اشتغال آفرینی برای آن در نظر گرفته شود. حتی در دانشگاه های کشور که باید در زمینه توسعه کارآفرینی به مفهوم واقعی آن و جهت دهی مناسب دیدگاه ها و برداشت ها از این موضوع پیشتاز باشند نیز متأسفانه این معضل به شکل ناخوشایندی وجود دارد.

شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در سال های اخیر موجب گردیده که در برنامه سوم توسعه، به کارآفرینی، خصوصاً در ابعاد پژوهشی و آموزش و پرورش کارآفرینان توجه شود و اعتباراتی نیز در این راستا پیش بینی گردد. علاوه بر آن منابع اعتباری برای پژوهش، اشاعه فرهنگ کارآفرینی و نیز برنامه ریزی و حمایت از کارآفرینان توسط دستگاه های اجرایی مختلف (ستادی، صنعتی، کشاورزی و ...) در نظر گرفته شده است.

براساس برنامه سوم توسعه، طرحی تحت عنوان «طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه های کشور» که به اختصار «کاراد» نام گرفته است، تدوین و اجرای آن با نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 12 دانشگاه کشور شروع و مسئولیت پیگیری، اجرا و امور ستادی آن از سوی وزارت علوم در اواخر سال 1379 به سازمان سنجش آموزش کشور واگذار گردید.  

کارآفرین کیست ؟   

 هرکس برای خود رؤیا و آرزویی دارد. همگی ما وقتی در خواب هستیم رؤیا می بینیم.

گاه آن را به خاطر می آوریم و گاه نه. رؤیاهای کارآفرینان تنها به رؤیا محدود نمی شود بلکه راهی است به سوی واقعیت.

زمان زیادی نیست که کلمات کارآفرین و کارآفرینی در رسانه های مختلف تکرار می شود و هر کس به سلیقه خود از این واژه جدید برای اشاره به مدیران، افراد مؤفق، سرمایه داران، سرمایه گذاران، صادرکنندگان، دلال ها و تاجرانی استفاده می کند. هر چند هر کدام از این افراد ممکن است کارآفرین باشند ولی هیچکدام مصداق کاملی برای این مفهوم نیستند.

به راستی کارآفرین کیست؟ آیا کارآفرینان ویژگی های متمایزی از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد دارند؟ نگاهی به مسیر حرکت فعالیت های کارآفرینان، مبدأ و منشأ و حرکت و انرژی که در طول مسیر آنان را تغذیه می نماید در تصویری اجمالی از شخصیت کارآفرین ارائه شده است.

چه چیز باعث می شود که نشاط حرکت به لختی و سکون غلبه کند؟ آرزوی آن چیزی که امروز نیست ولی فردا می تواند باشد، اولین چیزی است که جمود کارآفرین را در هم می شکند. یعنی کارآفرین آرزومند است.

آنچه جهت و مسیر کارآفرین را برای رسیدن به آرزوهایش تعیین می کند از درون او بر می خیزد. عزم او برای حرکت یا توقف و اقدام یا عدم اقدام، چیزی نیست که مولود شرایط، محیط یا اطرافیان باشد. یعنی کارآفرین کنترل درونی دارد.

او برای اینکه بتواند درست آن چه را که می اندیشد عینیت بخشد و عزم خود را عملی کند باید رئیس و کارفرمای خود باشد. یعنی کارآفرین نیاز به استقلال دارد.

ذهن پویای او مرزهای از پیش تعیین شده و قالب های رایج را در هم می شکند و با وجودی که همان چیزی را می بیند که دیگران می بینند، اما چیزی را می اندیشد که دیگران نمی اندیشند. یعنی کارآفرین خلاق است.

وقتی که خلاقیت از ذهن به عمل منتقل می شود، نوآوری صورت می گیرد. نوآوری یعنی پیمودن راه نارفته، کسی که اولین بار راهی را می پیماید، اولین کسی است که می تواند خبر مخاطرات راه را برای دیگران بیاورد. یعنی کارآفرین خطرپذیر است. او به جای آن که منتظر ضمانت یک پایان موفق بماند، به فکر و تلاش خود تکیه می زند، به مشکلات حمله می کند و پیش می رود. یعنی کارآفرین منفعل نیست و برای استقبال از آینده روحیه ای تهاجمی دارد.

لحظه تصمیم آغاز، تنها زمانی نیست که او با ریسک مخاطره مواجه می شود. ابهام یک پایان نامعلوم، بر هر قدم این راه سایه می اندازد. یعنی کارآفرین قدرت تحمل ابهام دارد.

به استقبال فردا رفتن، آخر ماجرا نیست. کسی که آگاهانه و پیشاپیش خود را در میدان مواجهه با مسائل می اندازد، باید توان سخت کارکردن در شرایط پرتنش را هم داشته باشد. یعنی کارآفرین با وجود فشار زیاد، کارآیی خود را حفظ می کند.

باید گفت که تعریف مجموعه ای از صفاتی که کارآفرین ایده آل را به تصویر کشد، امکان پذیر نیست و از طرفی هر کارآفرینی تمام ویژگی های بدست آمده در تحقیقات کارآفرینی را ندارد. برخی دیگر از

ویژگی هایی که محققین بسیاری آنها را به عنوان ویژگی های کارآفرین برشمرده اند عبارتند از:

- آینده نگر بودن و داشتن چشم انداز: چشم انداز برای شخص کارآفرین کاملاًٌ شفاف و خالی از هر گونه ابهام بوده و لذا قابل انتقال به دیگران می باشد. داشتن چنین چشم اندازی به کارآفرین کمک می کند تا حرکتی مستمر و بدون سردرگمی و مستقیم به سمت هدف داشته باشد. علاوه بر این چشم انداز قابل انتقال، دیگران را نیز در طی مسیر همراه و مددیار او می نماید.

 - مصمم بودن: عزم راسخ کارآفرینان یکی دیگر از ویژگی های بارز آنهاست که انرژی و تعهد لازم برای کسب موفقیت را ایجاد می کند. کارآفرینان مصمم از ایده های جدید و فرصت ها و پیشنهادهای شغلی دیگر چشم پوشی می کنند و در مقابل به کاری که برای خود برگزیده اند پایبند می مانند. این قطعیت کارآفرین را طی فرآیند راه اندازی از هر گونه شک و تردید و دودلی مصون نگاه می دارد تا حدی که مخالفت نزدیکان و آشنایان نیز نمی تواند در اراده آنان خللی وارد نموده بلکه دودلی دیگران نیز تحت تأثیر این قطعیت برطرف می شود.

 - تمرکز: برای اینکه کارآفرین از انجام موفقیت آمیز تمام طرح و برنامه ها و جزئیات کار مطمئن باشد، لازم است که همانند یک فوتبالیست خوب که لحظه ای چشم از توپ بر نمی دارد در تمام لحظات با تمرکز بر چشم انداز، همه انرژی، وقت و سایر منابع را حول این هدف مصروف نماید.

 - انگیزش: نیاز خود شکوفایی یکی از مهمترین انگیزه های کارآفرینان در محقق کردن چشم انداز خود است. نتیجه این نیاز قوی این است که در مسیر حرکت به سوی هدف، هر چیز دیگری در اولویت پایین تری قرار می گیرد. در روابط شخصی، علایق خارج از این چشم انداز و یا پروژه های باسود مالی زیاد، همه از مواردی هستند که در مقایسه با هدف، اولویت پایین تری خواهند داشت. البته سود مالی بندرت انگیزه کارآفرینان قرار می گیرد چرا که پول به تنهایی نمی تواند انگیزه انجام تمام زحماتی باشد که در شروع یک فعالیت کارآفرینانه لازم است، هر چند معیار خوبی برای اندازه گیری موفقیت فعالیت کارآفرینان است.

 - وقف و از خودگذشتگی: کارآفرینان همه زندگی خود را وقف کار می نمایند، بسیار سخت کوش هستند و پشتکار آنان مثال زدنی است در حقیقت آنان از کار در راستای هدف خود لذت می برند. داشتن چشم انداز روشن و ترکیب آن با خوش بینی و ریسک پذیری کارآفرینان، سخت کوشی و تعلق خاطر به کار را در آنان پدید می آورد.

 

 

  دلایل مطرح شدن طرح توسعه کارآفرینی   

 مطالعه و بررسی در زمینه اقدامات به عمل آمده در رابطه با موضوع کارآفرینی در کشورهای مختلف بیانگر این است که دانشگاه ها در زمینه های آموزشی و پژوهشی پیشقدم بوده اند. لذا در ایران نیز چنین رسالتی برای دانشگاه ها متصور است. علاوه بر این سیستم نظام آموزشی کشور ما، بویژه در بخش آموزش عالی با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص برای بخش دولتی شکل گرفته است. این مسئله موجب گردیده که فارغ التحصیلان بدون توجه و قصد بکارگیری آموخته ها و نیز قوه خلاقیت و ابتکار خود در راستای شروع کاری نو و ارائه محصول و یا خدمتی جدید، صرفاً به دنبال یافتن موقعیت های شغلی وارد بازار کار نیروی انسانی شوند. این در حالی است که در شرایط فعلی کشور ما جذب نیروی انسانی آماده به کار تقریباً متوقف شده است و بخش خصوصی نیز توان جذب فارغ التحصیلان آماده به کار را ندارد.

با توجه به اینکه یکی از پیامدهای مثبت پدیده کارآفرینی اشتغال مولد می باشد، طرح توسعه کارآفرینی با هدف رفع معضل فعلی کشور در زمینه بیکاری و نیز بهره مند شدن از سایر پیامدهای کارآفرینی همانند بروز خلاقیت ها ، تولید ثروت ، ایجاد، تولید و به کارگیری فناوری ، رشد اعتماد به نفس در بین دانشگاهیان و فارغ التحصیلان و جلوگیری از مهاجرت نخبگان ارائه شده است.

پیامدهای کارآفرینی   

پیامدهای کارآفرینی  دامنه تاثیرات کارآفرینی بر جامعه بسیار وسیع است . از تغییر در ارزشهای اجتماعی تا رشد شتابان اقتصادی . محققین تغییرات مختلفی را که کارآفرینی در یک جامعه ایجاد می کند ، بررسی کرده و آثار آن را از دیدگاه های متفاوت مورد بحث قرار داده اند . برخی از این تاثیرات عبارتند از : اشتغال زایی· انتقال تکنولوژی · ترغیب و تشویق سرمایه گذاری·شناخت ، ایجاد و گسترش بازارهای جدید افزایش رفاه·  ساماندهی و اسفاده اثربخش از منابع پیامدهای مثبتی که توسعه کارآفرینی در اقتصاد کشور ایجاد می کند ، غیر قابل انکار است . بسیاری از محققان معتقدند که ، کارآفرینان از رسیدن نظام اقتصادی به تعادل ایستا جلوگیری کرده و بواسطه رفتارهای فرصتجویانه خود ، اقدام به فرصت سازی برای کلیت نظام اقتصادی می نمایند. کارآفرینی ، پایه های شکل گیری اقتصاد نوین :اقتصاد در ابتدای هزاره سوم میلادی شاهد دگرگونیهای شگرفی بوده است . انقلاب فنآوری اطلاعات و تغییر ترکیب نیروی کار به نفع نیروهای دانش – محور از زمره این تغییرات است .شاید مهمترین روندی که در اقتصاد دیده می شود حرکت به سوی یک نظام اقتصادی با ماهیت شبکه ای است . در چنین اقتصادی ، کنترل و تخصیص منابع به صورت توزیع شده صورت می گیرد و نقش شبکه های اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی به مراتب بیش از نظام متمرکز برنامه ریزی دولتی خواهد بود .نقش کارآفرینان در رویکرد شبکه مدار به مراتب پررنگتر از رویکرد اقتصاد کلاسیک است . در اقتصاد نوین ، کارآفرینان در شبکه های اجتماعی نقش عناصر فعالی را ایفا می کنند که ارتقای بازده سرمایه های مادی و انسانی را فراهم می آورند 

رشد اقتصادی   

ویژگی بارز اقتصاد امروز ، تغییرات سریع است . لذا کشورهایی می توانند در چنین اقتصادی موفق باشند که قابلیت تطبیق با این تغییرات را داشته باشند . کشورهایی که در آنها ، میزان فعالیتهای کارآفرینانه بالاتر است ، قادرند تا در اقتصاد جهان موقعیت بهتری کسب کنند.

 تحقیقات انجام شده نشان داده که رشد اقتصادی با فعالیتهای کارآفرینانه ارتباط مستقیم دارد. در تحقیق – که به صورت ، ‌سالیانه فعالیتهای کارآفرینی و تاثیرات آن در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار می دهد و در حال حاضر در بیش از 20 کشور جهان صورت می گیرد- این نتیجه بدست آمده که نرخ رشد اقتصادی یک کشور رابطه معنی داری با سطح فعالیتهای کارآفرینی آن دارد.

 

ارکان یک مرکز کارآفرینی   

1. بخش ترویج و فرهنگ سازی

بخش ترویج به عنوان یکی از گروههای مرکز فرهنگ سازی ، حمایت و پشتیبانی از افراد و گروههایی که در سطح دانشگاه در زمینه کارآفرینی فعالیت دارند یا استعداد اینگونه فعالیت ها را دارند را بعنوان سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.

ماموریت این بخش ترغیب ،‌اطلاع رسانی ، فراهم آوردن زیر ساخت های بنیادی جهت فرهنگ سازی در زمینه کارآفرینی و ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهی نسبت به کارآفرینی و کارآفرینان می باشد. و از عمده ترین اهداف آن عبارتند از :

ایجاد ذهنیت و تصویر واضح از کارآفرینی ، توسعه و گسترش مفاهیم عمده و پایه کارآفرینی ، افزایش اعتماد بنفس و انگیزه برای ورود به فعالیت های جدید ، شناسایی دانشجویان و اساتید خلاق و نوآور و فراهم کردن زمینه برای ورود آنها به فعالیتهای کارآفرینانه ، معرفی علمی کارآفرینی به عنوان یک ارزش جدید به عموم مردم ، ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی مختلف در دانشکده ها و فروش محصولات در نمایشگاه .

2.بخش مشاوره و حمایت

بسیاری از دانشجویان خلاق ، مبتکر و کارآفرین علاقمندند تا در زمینه فعالیت های مورد علاقه و یا متناسب با رشته تحصیلی خود ، مشاوره های لازم را دریافت نمایند . در این راستا گروه مشاوره کارآفرینی در جهت ایجاد و یا تقویت انگیزه کارآفرینان و کمک و راهنمایی در جهت حصول به اهداف و برنامه های آنها کمک می کند تا مسائل مورد علاقه و متناسب با زمینه تخصصی خود را انتخاب نمایند. این مرکز برای دستیابی به این هدف مهم ، می تواند با ایجاد هسته های مختلف ارتباط با صنعت ، خدمات و .... مشاوره های لازم را به دانشجویان ارائه نماید تا دانشجویان مسائل و مشکلات واقعی مشاغل مورد علاقه خود را درک نمایند.

 3. بخش آموزش

آموزش مهارت های کارآفرینی یکی از جوانب مهم در گسترش کارآفرینی است. یک ایده نو به تنهایی نمی تواند فرد را به یک کارآفرین تبدیل نماید چرا که ایجاد و اداره یک کسب و کار جدید نیاز به مهارتهایی دارد. به طور کلی اهداف مورد نظر در آموزش کارآفرینی عبارت است از :

-  تحریک انگیزه ها :

- یکی از اهداف در آموزش و ترویج کارآفرینی تحریک انگیزه ها ر افرادی است که دارای خصوصیات کارآفرینانه می باشد.تحریک انگیزه ها از قبیل : میل به کسب ثروت ، توفیق طلبی و استقلال طلبی و .... که موجب می شود فرد را در مسیر کارآفرینی قرار دهد.

 - پرورش انگیزه ها :

- برخی از افراد د محیط هایی پرورش می یابند که زمینه برای تحریک انگیزه ها و پرورش ویژگیها آنان فراهم است اما بیشتر مردم در چنین محیط هایی قرار ندارند لذا ایجاد انگیزش و پرورش ویژگی ها از طریق برنامه های آموزشی برای آنها لازم است. این ویژگی ها شامل مواردی همچون آموزش تفکر خلاق ، بالا بردن ریسک پذیری ، بالا بردن قدرت تحمل ابهام ، دادن اعتماد به نفس ، فرصت شناسی ، دادن اطلاعات آموزش به خصوصیات روانی شخصی از قبیل مرکز کنترل می باشد.

- آموزش مهارت ها :

- این آموزش به سع بعد تقسیم می شود:

قبل ، در حین و بعد از راه اندازی کسب و کار قبل از تاسیس شرکت یا راه اندازی کسب و کار ، فرد کارآفرین باید چگونگی راه اندازی کسب و کار و مراحل آن ، چگونگی انجام کار گروهی و مهارت های ارتباطی و نظایر آنرا بیاموزد . در زمان راه اندازی باید در زمینه مسائل مالی ، شناخت بازار ، اصول مدیریت ، بیمه ، اقتصاد ، قانون کار و امور حقوقی آگاهی و تبحر لازم را کسب نماید. توانایی مدیریت توسعه و رشد ، یافتن شیوه های جدید ، رقابت و حفظ موقعیت در بازار ، یافتن بازارهای جدید نیز از جمله مهارت های مورد نیاز کارآفرین بعد از راه اندازی کسب و کار است.

 4. بخش پژوهش

ماموریت این بخش ، تامین و توسعه دانش کارآفرینی در دانشگاه و ارتقاء سطح آگاهی جامعه دانشگاهی به وسیله انجام فعالیت های پژوهشی است. گروه پژوهش مرکز کارآفرینی در راستای ماموریت خود اهداف مختلفی را دنبال می کند که عمده ترین آنها عبارتند از : تقویت مهارت ها و توسعه بعد کارآفرینی در دانشگاه با حمایت مالی از طرح های پژوهشی ، جذب پژوهشگران و علاقمندان به امور پژوهشی در زمینه های نوآورانه و کاربردی در دانشگاه و پیگیری و نظارت بر انجام طرح های پژوهشی.

 

نویسنده: مهدی نریمانی

http://studies.persianblog.ir

 

1 نظر

  1. chaturbatefreetokenshack.comchaturbatefreetokenshack.comsays:

    This is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very accurate info… Many thanks for sharing this one. A must read post! http://chaturbatefreetokenshack.com/